Landschaps- en Tuinarchitectuur


Bachelorproef - Stedenbouw en Landschapsarchitectuur
Groene Briel - Stedenbouw en Landschapsarchitectuur
Botermarkt Ledeberg
- Landschapsarchitectuur
Het Laar Antwerp - Landschapsarchitectuur

Vlaamse Ardennen - Landschapstuin
Molenstraat Eeklo - Stadstuin